Update now! We have a NEW Android app! Download it now in the Google Play Store. Читать далее.
tintalim Tin Talim

Oriax is the next king of hell but he needs to escape from the fire to save himself from the grudge of his brother Gremory. Earth will be his escape destination and he will meet a gay named Mackie. Their lives will change. But, are they going to stay alive?


Любовные романы эротический 18+.

#dark #sex #short #hell #simple #229 #bxb #humans #book-1
0
1.0k ПРОСМОТРОВ
Завершено
reading time
AA Поделиться

Panimula

‍‍Dumadagundong ang malalim na boses ng lalaki sa loob ng malaking palasyo. "Tigilan mo 'ko sa kalokohan mo! Hindi ako papayag na mapunta sa taas! Ayaw ko sa mga tao!"


Patuloy ang mga sigawan sa gitna ng diskusyon. Aakalaing may giyera kahit nag-uusap pa lang naman.


"Oriax, papatayin ka nila kapag hindi ka nagpunta sa taas! Ibaba mo ang pride mo kung gusto mong makaligtas!"


Ang lalaking may itim na pakpak, mahabang mga sungay at matatalim na kuko ay tumingin sa kaniyang kasamahan na parang isa lamang itong maliit na organismo na kaya niyang tapakan. "Hindi ako pupunta sa mundo ng mga tao! Itong impyerno, ito ang tahanan ko!"


"Pakiusap, Oriax. Papatayin ka ni Gremory kapag nanatili ka rito. Matindi ang galit niya sa'yo. Alam kong demonyo tayo pare-pareho. Alam ko ring mas malakas ka kay Gremory pero mas marami ang mga kampon niya. Nakikiusap ako," sa boses pa lang ng nilalang na nagsasalita ay mababakas na ang matinding pag-aalala at takot.


"Lapastangan!" sigaw ng nagngangalang Oriax bago tinapat ang espada niya sa leeg ng kasamahan. "Belial, ihanda ang altar."


"Masusunod," pagtalima ng nagngangalang Belial sa itinuturing niya ng panginoon.


Pinanood lang ni Oriax ang pag-aayos ng altar. Napopoot ang damdamin niya na kailangan niyang takasan ang isang kaaway. Pansamantala lamang naman ito. Binabalak niya rin namang patayin ang salot na si Gremory.


"Tapos na, Oriax. Bilisan mo! Maaaring naghahanda na sa pagsugod si Gremory. Lilipulin niya ang mga nagbabantay. Isipin mong para ito sa buong mundong ilalim. Pumunta ka sa taas at magpalakas lalo."


"Kakayanin mo ba rito kung sakaling wala ako?" Kumunot ang noo ni Oriax.


"Oo. Tutulungan ako ni Vanth. Humiga ka na sa altar. Nauubusan na tayo ng oras!"


Agarang humiga sa altar si Oriax. Bumukas ang mga kandilang nakapaligid sa kaniya. Tumiklop ang pakpak ng nilalang sa altar kasabay ng pagtatago ng mga sungay.


Sinimulan ni Belial na bigkasin ang mga salita. Maririnig lamang ang mga hindi maintindihang bulong. Masyadong mabilis ang mga lumalabas sa kaniyang bibig.


"Oriax, simula na," anas ni Belial. "Mag-iingat ka. At kung maaari, humanap ka ng taong poprotekta sa'yo."


Tumango si Oriax. Doon na umilaw ang bulong altar na umabot hanggang sa kisame ng palasyo. Waring isang bituin ang altar.


Isang malakas na sigaw ang binitawan ni Oriax at kasabay no'n ang pagbabago ng kanilang mga buhay.


TinTalim

14 ноября 2021 г. 4:52:52 0 Отчет Добавить Подписаться
0
Прочтите следующую главу Kabanata 1

Прокомментируйте

Отправить!
Нет комментариев. Будьте первым!
~

Вы наслаждаетесь чтением?

У вас все ещё остались 18 главы в этой истории.
Чтобы продолжить, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите. Бесплатно!

Войти через Facebook Войти через Twitter

или используйте обычную регистрационную форму