MACEDÒNIA DE VERSOS

Не проверенная история En aquest poemari, solament publicaré els poemes d'aquest que hagin estat premiats i/o que hagi publicat als blocs i xarxes socials, perquè també m'agradaria tenir poemes inèdits per a presentar a concursos tradicionals on es requereix això i publicant-los tots aquí, no seria possible, però també de cara a una possbile publicació en físic del po...
5 ГЛАВЫ 1.8k просмотры Новая глава Каждые 30 дней

Included in: PLA FIDEL ($10/месяц), PLA FIDEL ($10/месяц)