Hola

Histoire non vérifiée Gracias por leer. 😀
1 chapitre 12 vues 1 1 Histoire terminée
Histoire de blog

FINDING TRUE LOVE

Histoire non vérifiée Ilan beses siyang nasaktan ng mga taong kanyang minahal at pinagkatiwalaan ng lubos at dahil doon sinukuan na niya ang paniniwalang may wagas na pag-ibig pa siyang matatagpuan. Subalit nagbago ang lahat nang may makilala siyang isang lalaki na hindi niya akalain na ito ang muling gagamot sa sugatan niyang puso. Isang lalaking nagpabago sa takbo n…
5 CHAPITRES 1.8mille vues Histoire terminée