Tausende von kostenlosen Online-Stories

Mr. Racer Breaker

Nicht überprüfte Geschichte Mula pagkabata ay umikot na ang mundo ni Joru sa basketball at drag racing. His name is very well-known when it comes with those sports. Kaya hindi nakakapagtakang naging miyembro siya ng kinababaliwang basketball team sa Heartfield University, ang The Heartbreakers Team. With his dangerous, alluring and captivating appearance he can effortlessl...
2 KAPITEL 673 Abrufe Neues Kapitel Jeden Dienstag

Captivated by an Angel

Nicht überprüfte Geschichte Teaser: Francez Kaizel Roxas, isang 19-year old na simpleng dalagang nag-aaral sa isang prestihiyoso at pangmayamang university na halos lahat na yata ng populasyon ng mag-aaral ay umiikot ang buhay sa iisang bagay - FAME. There's a lot of popular students in Saint Therese University: the varsity players, campus king and queens, fashionistas, ...
5 KAPITEL 637 Abrufe Neues Kapitel Jeden Montag

I love you to the moon and back

Nicht überprüfte Geschichte Imagine being in a situation where you have to choose between two people; the one that you like but doesn’t feel the same way or the person who likes you and cares for you but you don’t like that person back. Who would you choose? Language: Filipino (Tagalog) and English
1 Kapitel 3.1k Abrufe 1 Im Fortschritt