Countdown to The Authors' Cup 2020. Sign up now for chance to win prizes!. Weiterlesen.

Wojownicy z Kagolanii

Nicht überprüfte Geschichte W okrutnym, pełnym anarchii i powojennego chaosu świecie władzę sprawują ci, którym dane jest posiąść wiedzę. A nią dysponują tylko dwie potężne organizacje, które zazdrośnie strzegą swoich tajemnic. Kalena, była niewolnica, nieoczekiwanie dostaje szansę zostania członkinią jednej z nich - Stowarzyszenia Skrybów, które pod pozorami wyłącznie nau...
24 KAPITEL 3.5k Abrufe Neues Kapitel Alle 10 Tage